wmk_product_02

توسعه پایدار

پرورش دادن، پروردن I محافظت I توجه

برای دستیابی به مصرف مسئولانه منابع و حفاظت از محیط زیست ، ما متعهد هستیم که یک راه حل پایدار برای تقویت نوآوری در فناوری و همچنین بهبود مستمر تکنیک های تولید ایجاد کنیم.

ما همیشه به انجام اندازه گیری های متعدد و کارآمد برای رسیدن به این اهداف می پردازیم ، که نتیجه گیری می شود:

Sustainability (1)
 • پیگیری ردپای کربن و تعیین اهداف کاهش انتشار اکسید کربن
 • تلاش برای به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی فعالیت های ما
 • حفظ انطباق با تمام قوانین ملی ، قوانین ، مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست
 • با صرفه جویی در همه منابع طبیعی ، هرگونه انتشار یا دفع غیرقانونی مواد خطرناک را در کلیه محصولات و فرآیندهای ما حذف کنید
Sustainability (2)
 • اطمینان از اینکه مواد معدنی موجود در محصولات ما به روشی مسئولانه اجتماعی بدست آمده ، تولید و مورد استفاده قرار می گیرد
 • تهیه یا فروش هیچ ماده معدنی از مناطق درگیر در درگیری یا مناطق پر خطر
 • متعهد به ارائه محل کار بدون حادثه و آسیب

.

111
 • پیگیری ردپای کربن و تعیین اهداف کاهش انتشار اکسید کربن
 • تلاش برای به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی فعالیت های ما
 • حفظ انطباق با تمام قوانین ملی ، قوانین ، مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست
 • با صرفه جویی در همه منابع طبیعی ، هرگونه انتشار یا دفع غیرقانونی مواد خطرناک را در کلیه محصولات و فرآیندهای ما حذف کنید
222
 • اطمینان از اینکه مواد معدنی موجود در محصولات ما به روشی مسئولانه اجتماعی بدست آمده ، تولید و مورد استفاده قرار می گیرد
 • تهیه یا فروش هیچ ماده معدنی از مناطق درگیر در درگیری یا مناطق پر خطر
 • متعهد به ارائه محل کار بدون حادثه و آسیب

.


کد QR